Wilderness first aid – WFa

Bildegalleri

Bilder fra tidligere kurs

Kursbeskrivelse:

Dette kurset gir deg relevant og realistisk førstehjelpstrening for kortvarige turer ut i naturen. Det er primært rettet mot friluftslivs- entusiaster på dagstur og/eller helgeturer.  Det er også svært aktuelt for næringer og bedrifter med ansatte som jobber ute. Dette er et kurs for folk uten helsefaglig kompetanse.

Wilderness First Aid er et to-dagers introduksjonskurs til generelle medisinske problemstillinger og grunnleggende livreddende tiltak. Kurset er undervist av profesjonelle instruktører med mange års erfaring i pasientbehandling og ferdsel i villmarken.

Kursinnhold

Wilderness First Aid-læreplanen er skrevet av et team av medisinske redningsfolk, forskere og fagfolk. Temaer det undervises i er:

  • Pasientvurderingssystem (primær og sekundær undersøkelse).
  • HLR; hjerte-lunge redning.
  • Sirkulasjonssystemet.
  • Luftveiene.
  • Frakturer og muskelskader.
  • Improvisert spjelking.
  • Miljøskader; hypotermi; hypertermi; nær drukning; lynskader; Sår og brannsår; anafylaksi.
  • Transport av pasienter.
  • Vanlige medisinske utfordringer som kan inntreffe ute i naturen.

Tilpasning

Våre instruktører konsulterer gruppens behov og underviser i henhold til gruppens bakgrunn, miljø og erfaring. Scenariotrening og praktiske aktiviteter vil være realistiske og relevante. Relevant voksenopplæring er innarbeidet direkte i vår læreplan for å maksimere læring av medisinsk teori til praktiske ferdigheter.

Sertifiseringer

Dette kurset er tradisjonelt planlagt for to dager eller 16 timer med instruksjons- og øvelsestid. Etter vellykket gjennomføring vil studentene få kursbevis i Wilderness First Aid (WFA), men ikke en internasjonal sertifisering som i WFR.

Materiell

Alle undervisningsmaterialer vil være uten ekstra kostnad. Studentene vil motta følgende bøker på dette kurset:

  • Wilderness Life Support (engelsk)

Obligatorisk utstyr

Det vil foreligge en detaljert utstyrsliste ved påmelding. Deltakerne må ta forbehold om bekledning til å være utendørs.